อรุณ พลัส บริษัทย่อยของ ปตท. รุกธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร

#อรุณพลัส  
ARUN PLUS (อรุณพลัส) ผู้นำด้านระบบนิเวศน์ยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร พร้อมแล้วที่จะนำพาประเทศไทยของเรา ก้าวสู่ยุคแห่งสังคม ยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยระบบนิเวศน์ยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิตรถทั้งคัน จนถึงสถานีชาร์จ

บริษัท อรุณ พลัส เป็นบริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้นอยู่ 100% ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจด้านยานยนต์ไฟฟ้า รองรับการขยายฐานธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าตามวิสัยทัศ์ของ ปตท. “Powering Life with Future Energy and Beyond” เพื่อส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศน์ยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร ที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายในประเทศไทยตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ

กลุ่ม ปตท. พร้อมเดินหน้าธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยการจับมือกับพันธมิตรชั้นนำทางธุรกิจ ในการเป็นส่วนสำคัญที่จะร่วมพัฒนาระบบนิเวศ EV ของไทยให้ครบวงจร กลุ่ม ปตท. ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ และจะเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนด้านนวัตกรรมพลังงานอนาคตในทุกมิติ ทั้งการพัฒนาแพลตฟอร์ม EV โครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการแบบครบวงจร

เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และยังคงแสวงหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ที่จะช่วยเติมเต็มระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อผลักดันประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตามวิสัยทัศน์ “Powering Life with Future Energy and Beyond” ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังแห่งอนาคต ควบคู่กับการรุกสู่ธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพสูงตามทิศทางโลก เพื่อพัฒนาคุณภาพสังคม ชุมชน และชีวิตของคนไทยให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป

ติดตาม ARUN+ ได้ที่ Facebook https://www.facebook.com/arunplusofficial/
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ Email : corporate@arunplus.com
ติดตาม ARUN+ ได้ที่ Facebook https://www.facebook.com/arunplusofficial/
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ Email : corporate@arunplus.com