NEWS & ACTIVITIES

ratio news

HORIZON PLUS ประกาศเดินหน้าก่อสร้างโรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

บริษัท ฮอริษอน พลัส จํากัด (HORIZON PLUS) จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ โรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าบนพื้นที่ 313 ไร่ ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี และประกาศเดินหน้าก่อสร้างโรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย พร้อมส่งมอบภายในปี 2567

Read More
ratio news

ผู้ว่าฯโคราช-อรุณพลัส’ เยี่ยมชมการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าเชิดชัย

การเปลี่ยนผ่านภาคขนส่งสาธารณะปัจจัยการปล่อยมลภาวะสู่สิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคขนส่งและก่อให้เกิดการลงทุนในธุรกิจการผลิตรถไฟฟ้าและแบตเตอรี่ในภูมิภาคของไทย

Read More