NEWS & ACTIVITIES

ratio news

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ "ความก้าวหน้ายานยนต์อัตโนมัติของประเทศไทย" 12 พ.ค. 66 ณ ไบเทค บางนา

ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังงานสัมมนาฟรีในหัวข้อ “ความก้าวหน้า ยานยนต์อัตโนมัติของประเทศไทย” ร่วมการบรรยายและเสวนาโดยตัวแทนจาก กรมขนส่งทางบก กรมวิทยาศาสตร์บริการ วิศวกรรมจุฬาฯ และ โตโยต้า มอเตอร์ ซึ่งจะจัดขึ้นที่งานอินเตอร์แมค 2023 ในวันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ GH201 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟังสัมมนาฟรีได้ที่ https://ers.ubmthailand.com/seminar/register/803

Read More